Muat Turun Dokumen

Folder 2020

Pindaan Pekeliling Perbendaharaan WP1.4 - (Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi) Popular Muat Turun

1947 downloads

Kemudahan Rawatan Perubatan bagi Pegawai /Pesara Perkhidmatan Awam Negeri di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Popular Muat Turun

2646 downloads

Permohonan Pelanjutan Tempoh Kontrak Perolehan Kerajaan Negeri ( Bekalan Dan Perkhidmatan) Popular Muat Turun

2660 downloads

Keperluan Kajian Pasaran Bagi Perolehan Pembelian Terus Bernilai Kurang RM 20,000 Di Peringkat Negeri Pahang Popular Muat Turun

1348 downloads

Laporan Dan Mesyuarat Kewangan Bagi Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Popular Muat Turun

1194 downloads

Aduan Kelewatan Pembayaran Oleh Kontraktor Utama Kepada Subkontraktor Popular Muat Turun

940 downloads

Pelaksanaan iSPEKS dan Penutupan Akaun Tahun 2020 Popular Muat Turun

883 downloads

Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang 2020 Popular Muat Turun

1864 downloads

Proses Permohonan Penyenggaraan Kenderaan Popular Muat Turun

3133 downloads

Pematuhan Ke Atas Pengurusan Aset Alih Kerajaan Popular Muat Turun

751 downloads

Pembelian Peralatan Menggunakan Osol 27000 Jabatan Popular Muat Turun

979 downloads

Surat Pemberian Kuasa Di Bawah Seksyen 3 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (AKTA 120) Popular Muat Turun

1332 downloads

Tarikh Pembayaran Gaji Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2021 Popular Muat Turun

7728 downloads

Templat ABB dan ABT Bagi Pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri Pahang (iSPEKS) Popular Muat Turun

814 downloads

Garis Panduan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) Bil. 1/2020 Popular Muat Turun

2214 downloads

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang

Hakcipta Terpelihara © 2021 Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang.
Kemaskini Terakhir : 27 Feb 2024 • Jumlah Pelawat : 343193
faq sharing button FAQ
hubungi sharing button Contact Us
aduan sharing button Feedback
sitemap sharing button Site Map