Info Korporat

Piagam Pelanggan

  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Negeri/Tambahan Peruntukan dan dikemukakan kepada Urusetia Dewan Undangan Negeri dua (2) minggu sebelum persidangan Dewan Undangan Negeri
  • Mengeluarkan Waran Am bagi Belanja Mengurus dan Kuasa Mengeluarkan bagi Belanja Pembangunan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima Enakmen Perbekalan
  • Memberikan maklumbalas kepada semua permohonan yang memerlukan kelulusan Pegawai Kewangan Negeri dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima

  • Memproses bayaran dalam tempoh 4 hari dari tarikh baucar diterima daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ)
  • Pembayaran gaji Penjawat Awam Kerajaan Negeri mengikut jadual pembayaran gaji yang ditetapkan
  • Mengemukakan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri kepada Jabatan Audit Negara sebelum 31 Mac pada tahun berikutnya
  • Memastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklumbalas awal dalam tempoh 24 jam dari tarikh aduan diterima
Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang

Hakcipta Terpelihara © 2021 Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang.
Kemaskini Terakhir : 21 Jun 2024 • Jumlah Pelawat : 346078
faq sharing button FAQ
hubungi sharing button Contact Us
aduan sharing button Feedback
sitemap sharing button Site Map