Info Korporat

Fungsi Bahagian

Bahagian Pengurusan Kewangan

Seksyen Khidmat Pengurusan
Pentadbiran Kewangan Korporat Teknologi Maklumat
 • Urusan cuti
 • Urusan kenaikan Pangkat
 • Urusan pengesahan jawatan
 • Urusan perkhidmatan kakitangan
 • Urusan kenderaan jabatan
 • Urusan elaun lewat
 • Urusan permohonan perubatan
 • Bayaran gaji / cukai pendapatan
 • Tuntutan kakitangan
 • Pendahuluan diri
 • Urus akaun amanah dan deposit
 • Urus terimaan dan kutipan hasil
 • Urus stor jabatan
 • Urus aset jabatan
 • Baucar bayaran perubatan
 • Bayaran bil-bil jabatan
 
 • Urus kursus jabatan / INTAN / agensi lain
 • urusan menyuarat Jabatan
 • Urus KPI, ISO, EKSA urus e-Masa Kakitangan
 • Urusan penyelenggaraan Sistem Perakaunan Akruan  Kerajaan Negeri (iSPEKS)
 • Urusan penyelenggaraan perkakasan ICT
 • Urusan meja bantuan iSPEKS, eiSPEKS dan aset ICT
 • Urusan penyelenggaraan laman web, media sosial dan antivirus
 • Urusan teknikal HRMIS
 • Urusan latihan ICT
Seksyen Pelaburan Dan Pinjaman
Pelaburan  Pinjaman
 • Urusan Berkaitan Saham
 • Urusan Terimaan Dividen
 • Pantau Kewangan Agensi
 • Ulasan Cadangan Projek PSK
 • Urusan Pinjaman Kerajaan Negeri
 • Urusan Pinjaman Atau Pembiayaan Komputer
 • Urusan Pinjaman Kenderaan
 • Urusan Akaun Amanah
Seksyen Aset Dan Perolehan
Perolehan Negeri Aset Dan Stor Negeri
 • Urusan pembelian aset one - off
 • Urusan perolehan secara pembelian terus (RM 20000 hingga RM 50000)
 • Urusan perolehan khidmat perunding 
 • Urus setia Mesyuarat LTN
 • Urusan perolehan khas
 • Urusan lanjut kontrak perolehan jabatan negeri
 • Urusan permohonan latihan berpakej jabatan negeri
 
 • Urusan pelupusan
 • Urusan kehilangan dan hapus kira aset negeri
 • Urus setia Mesyuarat Pemantauan AsetTahunan
 • Urusan pemantauan / naziran aset dan stor jabatan negeri
Seksyen Belanjawan Dan Hasil
Belanjawan Hasil
 • Urusan Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri
 • Urusan belanjawan tahunan
 • Urusan pindah peruntukan belanja pembangunan
 • Urusan pindah peruntukan belanja mengurus
 • Urusan tambah peruntukan
 • Urusan laporan prestasi belanjawan
 
 • Urusan anggaran hasil tahunan
 • Urusan tuntutan geran Kerajaan Persekutuan bagi geran tahap
 • Urusan tuntutan geran Kerajaan Persekutuan bagi geran perkhidmatan
 • Urusan tuntutan geran Kerajaan Persekutuan bagi geran senarai bersama
 • Urusan tuntutan geran Kerajaan Persekutuan bagi geran kepada PBT
 • Urusan duti hiburan
 • Urusan pemantauan kutipan hasil negeri
 • Urusan hapus kira hasil

Bahagian Pengurusan Perakaunan

Seksyen Perakaunan Pengurusan
Perakaunan Pengurusan
 • Urusan pendahuluan diri
 • Urusan simpanan tetap
 • Urusan permohonan pulang balik hasil
 • Urusan permohonan / pembatalan pukal
 • Proses jurnal proses waran
 • Peruntukan
 • Urusan penggantian eft / cek terbatal
 • Urusan penyelenggaraan pinjaman komputer dan kenderaan
 • Urusan penyediaan baucar bayaran dan pemungut
 • Penyelenggaraan akaun amanah / hasil, belanja dan mengurus
 • Urusan penyediaan penyata kewangan bulanan
Seksyen Pengurusan Dana Dan Terimaan
Seksyen Pengurusan Dana Dan Terimaan
 • Urusan penyesuaian bank
 • Urusan penyata pemungut dan resit rasmi perbendaharaan
 • Urusan cek tak laku
 • Urusan laporan akaun belum terima
 • Urusan proses pindahan bank
Seksyen Perundingan Dan Latihan
Naziran SPEKS Audit Tunai Latihan Perakaunan Akruan
 • Urusan naziran iSPEKS ke PTJ
 • Urusan khidmat nasihat
 • Urusan penyata kira-kira wang tunai (PKKWT)
 • Urusan permohonan pelupusan dokumen
 • Urusan latihan kewangan seperti yang dirancang
 • Urusan pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti Kerajaan Negeri Pahang
Seksyen Perkhidmatan Operasi Perakaunan
Akaun Bayaran Emolumen
 • Urusan Laporan Bulanan
 • Urusan Baucar Jurnal
 • Urusan Waran Peruntukan
 • Urusan Laporan Prestasi Pembayaran Bil
 • Urusan Pembayaran
 •  Urusan Ap 96 (A)
 •  Urusan Ap 58 (A)
 • Urusan Akaun Transit
 • Urusan Laporan Gaji Kakitangan
 • Urusan Penahanan Gaji
 • Urusan Sijil Gaji Akhir
Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang

Hakcipta Terpelihara © 2021 Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang.
Kemaskini Terakhir : 24 Mei 2024 • Jumlah Pelawat : 346967
faq sharing button Soalan Lazim
hubungi sharing button Hubungi Kami
aduan sharing button Maklum Balas
sitemap sharing button Peta Laman