Visi, Misi Dan Moto

MISI

Mengurus kewangan negeri dengan cekap, telus dan berkesan untuk mencapai matlamat pembangunan negeri

VISI

Menjadi agensi unggul dalam pengurusan kewangan

 

MOTO

Belanjawan Berhemah, Bayaran Cepat, Laporan Tepat