w3cQRCode

Malay English

Surat Edaran Ke Jabatan

Tahun 2017

bullet1  Kod Potongan Gaji - Bayaran Terlebih Emolumenbaru 1
bullet1  Peraturan Pembayaran Bayaran Khas Tahun 2016

Tahun 2016

bullet1 Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2016

bullet1 Perlanjutan Tempoh Kuatkuasa Kontrak Pusat Sistem Panel Kementerian Kewangan Malaysia
   >> Surat Edaran
   >> PK 2.1 Perlanjutan tempoh kuatkuasa Kontrak Pusat Sistem Panel Kementerian Kewangan sehingga 31 Disember 2017.Tarikh Kuatkuasa
         30 Jun 2016 (
Lampiran 2.1 selepas).

   >> PK 2.1 Senarai Syarikat Kontrak Pusat Sistem Panel Kementerian Kewangan.  Tarikh Kuatkuasa 30 Jun 2016 . (Senarai Syarikat Selepas)

bullet1 Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Mengurus dan Pembangunan Tahun 2017 
   >> Surat Edaran dan Surat Pekeliling 
   >> Format ABM 1 - 6 dan AP
   >> Format ABM 7
   >>
LAMPIRAN B Borang Pindah Peruntukan Mengurus Baru

bullet1 Pelaksanaan Kaedah Cuti Gantian Bagi menggantikan Tuntutan Elaun Lebih Masa Bagi Petugas Banjir

Tahun 2015

bullet1 Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2015

bullet1 Arahan Operasi SPEKS Bil. 7 / 2015 - Pembatalan Inden Kerja / Pesanan Tempatan dan CoGSTR Selepas Kelulusan di Modul PTJ Kewangan SPEKS
   >> Surat Arahan Operasi
   >> Senarai Lampiran
   >> Lampiran 1 - 4
   >> Lampiran 5 - 8

bullet1 Arahan Operasi SPEKS Bil. 6 / 2015 - Penambahbaikan Program Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) di Modul PTJ Kewangan
   >> Surat Arahan Operasi
   >> Senarai Lampiran GST dan CoGSTR SPEKS
   >> Lampiran 1 - 3
   >> Lampiran 4 - 7

bullet1 Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Mengurus dan Pembangunan Tahun 2016
   >> Surat Edaran
   >> Format ABM 1 - 6 dan AP
   >> Format ABM 7

bullet1 Panduan Naziran SPEKS

Tahun 2014

bullet1 Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2014

bullet1 Sistem Bayaran Pukal ( SBP ) Bagi Pengurusan Air Pahang Berhad ( PAIP) 

bullet1 Pembayaran Secara Electronic Funds Transfer (EFT)

bullet1 Taklimat Penyediaan Bajet 2015 - 2016 dan Kunci Masuk Data Bajet Dalam Sistem SPEKS

bullet1 Buku Kod Perakaunan
   >> Isi Kandungan
   >> Lampiran A - J
   >> Lampiran K

Tahun 2013

bullet1 Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2013

bullet1 Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2014