Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Pahang

2019

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis    Tindakan 
1 Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Pahang Bilangan 1 Tahun 2019
( Kelayakan Kenderaan Kerajaan Serta Peraturan Umum  Penggunaan Bahan Api )
22 Apr 2019 pdf Muat-turun

2018

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis    Tindakan 
1 Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Pahang Bilangan 1 Tahun 2018
( Peraturan Permohonan Bagi Mengadakan Latihan/ Bengkel Di Luar Pejabat Secara Berpakej)
6 Feb 2018 pdf Muat-turun
 2 Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Pahang Bilangan 2 Tahun 2018
(Garis Panduan Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Tahun 2019)
 3 Apr 2018 pdf   Muat-turun

2017

    Bil  Keterangan       Tarikh            Jenis     Tindakan 
 1  Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Pahang Bilangan 1 Tahun 2017
( Garis Panduan Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Tahun 2018)
 28 Mac 2018 pdf    Muat-turun  
 2 Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Pahang Bilangan 2 Tahun 2017
( Pelaporan Kutipan Hasil Dan Akaun Belum Terima )
 29 Sep 2017 pdf  Muat-turun