Surat Edaran Ke Jabatan

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis    Tindakan 
1  Tarikh Pembayaran Gaji Kerajaan Negeri Pahang 2020 31 Dis 2019 pdf Muat-Turun
2 Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2019 13 Nov 2019 pdf Muat-Turun
3 Permohonan Pemberhentian Pembayaran Gaji  (Stop Payment) 30 Okt 2019 pdf Muat-Turun
4 Pelaksanaan Perubahan Gaji Tanpa Sijil Gaji Akhir 30 Sep 2019 pdf Muat-Turun
5 Format Senarai Baki Pendeposit Bagi Setiap Suku Tahun 27 Jun 2019 pdf Muat-Turun
6 Penggunaan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) bagi Kutipan Hasil 29 Mei 2019 pdf Muat-Turun
7 Format Penyata Pemungut - Format Penyata Pemungut Baru boleh di muat turun disini. 28 Mei 2019 pdf Muat-turun
8 Surat Edaran Ke Jabatan - Pembayaran Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 Kepada Pegawai 
Perkhidmatan Awam Negeri Pahang
28 Mei 2019 pdf Muat-turun
9 Surat Edaran ke Jabatan - Catatan Dalam Senarai Semak Baucar Bayaran 28 Mei 2019 pdf Muat-turun
10 Penggunaan Kod Objek Dalam Baucar Bayaran 14 Mei 2019 pdf Muat-turun
11 Tarikh Akhir Permohonan Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58 (a) 15 Apr 2019 pdf Muat-turun
12 Pembelian Menggunakan Osol 27000 5 Apr 2019 pdf Muat-turun
13 Tatacara Permohonan Rundingan Terus dan Pelaksanaan Rundingan Harga 29 Jan 2019 pdf Muat-turun

 Tarikh terakhir dikemaskini : 3 Januari 2020

Arkib