Surat Edaran Ke Jabatan

2020

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis   Tindakan 
1.  Pindaan Pekeliling Perbendaharaan WP1.4 - ( Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran kepada Pegawai
 Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi )
16 Jan  2020 pdf Muat-turun
  2.  

 Kemudahan Rawatan Perubatan bagi Pegawai /Pesara Perkhidmatan Awam Negeri di Fasiliti Kementerian Kesihatan
 Malaysia

24 Jan 2020 pdf Muat-turun
3.  Permohonan Pelanjutan Tempoh Kontrak Perolehan Kerajaan Negeri ( Bekalan Dan Perkhidmatan) 28 Jan 2020 pdf Muat-turun
4.  Keperluan Kajian Pasaran Bagi Perolehan Pembelian Terus Bernilai Kurang RM 20,000 Di Peringkat Negeri Pahang 30 Mac 2020 pdf Muat-turun
5.  Aduan Kelewatan Pembayaran Oleh Kontraktor Utama Kepada Subkontraktor 16 Jun 2020 pdf Muat-Turun
6.

 Laporan Dan Mesyuarat Kewangan Bagi Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan                                                                   

21 Mei 2020 pdf Muat-Turun
7.  Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang 2020 29 Sep 2020 pdf Muat-Turun
8.  Pelaksanaan iSPEKS dan Penutupan Akaun Tahun 2020 22 Sep 2020 pdf Muat-Turun
9.  Proses Permohonan Penyenggaraan Kenderaan 12 Okt 2020 pdf Muat-Turun
10.  Pematuhan Ke Atas Pengurusan Aset Alih Kerajaan 13 Okt 2020 pdf Muat-Turun
11.  Pembelian Peralatan Menggunakan Osol 27000 Jabatan 13 Okt 2020 pdf Muat-Turun
12.   Surat Pemberian Kuasa Di Bawah Seksyen 3 Akta Kontrak Kerajaan 1949 ( AKTA 120) 15 Okt 2020 pdf Muat-Turun
13.  Tarikh Pembayaran Gaji Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2021 16 Nov 2020 pdf Muat-Turun
14.  Templat ABB dan ABT Bagi Pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri Pahang (iSPEKS) 8 Dis 2020 pdf Muat-Turun
15.  Garis Panduan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) Bil. 1/2020 24 Dis 2020 pdf Muat-Turun 

Tarikh Kemaskini : 29/12/2020

2019

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis    Tindakan 
1  Tarikh Pembayaran Gaji Kerajaan Negeri Pahang 2020 31 Dis 2019 pdf Muat-Turun
2 Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2019 13 Nov 2019 pdf Muat-Turun
3 Permohonan Pemberhentian Pembayaran Gaji  (Stop Payment) 30 Okt 2019 pdf Muat-Turun
4 Pelaksanaan Perubahan Gaji Tanpa Sijil Gaji Akhir 30 Sep 2019 pdf Muat-Turun
5 Format Senarai Baki Pendeposit Bagi Setiap Suku Tahun 27 Jun 2019 pdf Muat-Turun
6 Penggunaan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) bagi Kutipan Hasil 29 Mei 2019 pdf Muat-Turun
7 Format Penyata Pemungut - Format Penyata Pemungut Baru boleh di muat turun disini. 28 Mei 2019 pdf Muat-turun
8 Surat Edaran Ke Jabatan - Pembayaran Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 Kepada Pegawai 
Perkhidmatan Awam Negeri Pahang
28 Mei 2019 pdf Muat-turun
9 Surat Edaran ke Jabatan - Catatan Dalam Senarai Semak Baucar Bayaran 28 Mei 2019 pdf Muat-turun
10 Penggunaan Kod Objek Dalam Baucar Bayaran 14 Mei 2019 pdf Muat-turun
11 Tarikh Akhir Permohonan Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58 (a) 15 Apr 2019 pdf Muat-turun
12 Pembelian Menggunakan Osol 27000 5 Apr 2019 pdf Muat-turun
13 Tatacara Permohonan Rundingan Terus dan Pelaksanaan Rundingan Harga 29 Jan 2019 pdf Muat-turun

2018

    Bil      Keterangan       Tarikh            Jenis     Tindakan 
1 Penggantian Baucar Bayaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2018 Yang Di Kuiri. 31 Dis 2018 pdf Muat-turun
2 Tarikh Pembayaran Gaji Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2019 14 Dis 2018 pdf Muat-turun
3 Surat Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2018. Klik disini untuk lampiran. 21 Nov 2018 pdf Muat-turun
4 Mekanisma Menangani Isu Duit Syiling 1 Sen Bagi Rekupmen Panjar Wang Runcit 26 Okt 2018 pdf Muat-turun
5 Perbelanjaan Melebihi Kadar dan Di Luar Kelayakan Bagi Tujuan Penganjuran Kursus Dan Majlis Rasmi Jabatan 15 Okt 2018 pdf Muat-turun
6 Pindaan 1Pekeliling Perbendaharaan /PK 2.1/ Lampiran 2.1 : Mengenai Kontrak Panel Berpusat
( Sebelum Ini Di kenali Sebagai Kontrak Pusat Sistem Panel )
18 Jul 2018 pdf Muat-turun
7 Pindaan 1Pekeliling Perbendaharaan / AM : Mengenai Pengurusan Aset 18 Jul 2018 pdf Muat-turun
8 Pembayaran Bagi Perolehan Melalui Inden Kerja Manual 15 Ogos 2018 pdf   Muat-turun  
9 Pindaan 1Pekeliling Perbendaharaan/ AM : Mengenai Pengurusan Stor Kerajaan   12 Okt 2018 pdf  Muat-turun
10 Borang Permohonan Balik Hasil  26 Jul 2018 pdf  Muat-turun
11 Surat Pembayaran Gaji Melalui Baucar Berasingan Dan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Secara EFT  9 Jul 2018 pdf  Muat-turun
12 Surat Pindaan Kadar GST Kepada Kosong Peratus  31 Mei 2018 pdf  Muat-turun
13 Pengesahan Berhutang / Tidak Berhutang Bakal Pesara  1 Mac 2018 pdf  Muat-turun
14 Pindaan Maklumat Bank Bagi Pembelian Sijil Simpanan Premium (SSP) Berkelompok Secara EFT  31 Mac 2018 pdf  Muat-turun
15 Kaedah Pembayaran Tunai Bagi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)  8 Mac 2018 pdf  Muat-turun
16 Peraturan Permohonan Kelulusan Sijil Gaji Akhir  5 Feb 2018 pdf  Muat-turun

2017

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis    Tindakan 
 1  Garis Panduan Tugasan Ke Luar Negara Berkaitan Perolehan Kerajaan  6 Jan 2017 pdf Muat-turun
 2  Keperluan Kajian Pasaran Bagi Perolehan Secara Pembelian Terus Bernilai Kurang RM 20,000.00
 Di Peringkat Negeri Pahang
 30 Mac 2017 pdf Muat-turun
 3   Perolehan Kenderaan Jabatan Di Peringkat Kerajaan Negeri Pahang 28 Jul 2017  pdf Muat-turun
4  Perolehan Percetakan Dokumen Rasmi Kerajaan  10 Ogos 2017 pdf Muat-turun
 5  Had Nilai Dan Kaedah Perolehan Yang Berkuatkuasa Dengan Pekeliling 1PP  2 Okt 2017 pdf Muat-turun
6 Surat Tatacara Pembelian Sijil Simpanan Premium (SSP) Secara EFT  7 Dis 2017 pdf Muat-turun
 7 Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2017     7 Nov 2017    pdf      Muat-turun
8 Maklumat Fail Induk Pekerja Untuk Sistem SPEKS Bagi Pengiraan Cukai Bulanan ( PCB )                                                 11 Sep 2017  pdf      Muat-turun
9 Kod Potongan Gaji - Bayaran Terlebih Emolumen  23 Feb 2017 pdf      Muat-turun

2016

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis    Tindakan 
 1 Perenggan 6 (viii) : Kenaan GST Dalam Perolehan Jabatan  6 Jun 2016 pdf Muat-turun
 2 Pembelian Aset Di bawah "One Off" Peruntukan Mengurus Tahunan  20 Apr 2016 pdf Muat-turun
 3  Pindaan 1PP/PK2/ Perenggan 5 Mengenai Kerja-kerja Requisition 18 Apr 2016 pdf Muat-turun
4 Pewujudan Kontrak Pusat Bagi Pembekalan Kertas Putih A4 80GSM 18 Apr 2016 pdf Muat-turun

2015

Bil      Keterangan  Tarikh   Jenis    Tindakan 
 1 Tambahan Para 6 (xiv) : Dasar Kenaan GST Dalam Perolehan Kerajaan 21 Apr 2015 pdf Muat-turun