w3cQRCode

Malay English

Moto, Misi, Visi

MOTO

Berbelanja Berhemah, Bayaran Cepat, Laporan Tepat

MISI

Mengurus kewangan negeri dengan cekap, telus dan berkesan untuk mencapai matlamat pembangunan negeri

VISI

Menjadi agensi unggul dalam pengurusan kewangan