w3cQRCode

Malay English

Pencapaian Piagam Pelanggan

Tahun 2016

Bil. Perkara Pencapaian
 1 Kemukakan anggaran belanjawan tahunan negeri / tambahan peruntukan kepada urusetia DUN dalam masa 2 minggu sebelum persidangan DUN  100%
 2 Keluarkan Waran Am bagi perbelanjaan mengurus dan kuasa mengeluarkan bagi perbelanjaan pembangunan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas menerima enakmen perbekalan 100%
 3 Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri sebelum 31 Mei tahun berikutnya 17 Februari 2016

Bulanan

Bil.  Perkara  % Pencapaian (Tahun 2016)
Jan  Feb Mac  Apr Mei  Jun Jul Ogo Sep  Okt Nov Dis
 1 Memberi jawapan kepada semua permohonan yang memerlukan kelulusan YB. PKN dalam tempoh 14 hari selepas permohonan diterima  100  100 100  100 100  100 100  100  100  100  100 100 
 2 Mengeluarkan cek dalam tempoh 14 hari dengan syarat baucar teratur dan lengkap  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 100  100 
3 Laporan gaji dan elaun tetap bulanan diproses dan disiapkan sebelum 20hb setiap bulan 100 100  100  100  100  100  100  100  100  100 100   100
4 Menghantar flimsi perbelanjaan, hasil dan amanah ke jabatan selewat - lewatnya 14hb bulan berikutnya 100 100  100  100  100 100  100 100 100   100 100  100