Dasar Kualiti

"Kami adalah komited menguruskan dengan cekap dan teratur Pengurusan Belanjawan Negeri, Terimaan Hasil, Pembayaran dan Penyediaan Laporan Hasil & Perbelanjaan serta melaksanakan penambahbaikan ke atas kualiti perkhidmatan dan Sistem Pengurusan Kualiti supaya sentiasa dapat memenuhi kehendak pihak yang berkepentingan."