Seksyen Aset Dan Perolehan

 

Perolehan Negeri   Aset Dan Stor Negeri 
 •  Urusan pembelian aset one - off
 •  Urusan perolehan secara pembelian terus (RM 20000 hingga RM 50000)
 •  Urusan perolehan khidmat perunding 
 • Urus setia Mesyuarat LTN
 • Urusan perolehan khas
 • Urusan lanjut kontrak perolehan jabatan negeri
 • Urusan permohonan latihan berpakej jabatan negeri
 
 • Urusan pelupusan
 • Urusan kehilangan dan hapus kira aset negeri
 • Urus setia Mesyuarat Pemantauan AsetTahunan
 • Urusan pemantauan / naziran aset dan stor jabatan negeri