w3cQRCode

Malay English
  • TAHNIAH
  • tahniah
  • payslip

Hebahan

Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2016baru
Lihat Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2016 di sini.

Surat Edaran Kepada Ketua Jabatan mengenai Pelaksanaan Kaedah Cuti Gantian Bagi menggantikan Tuntutan Elaun Lebih Masa Bagi Petugas Banjir boleh dimuat turun pada menu Pekeliling -->Surat Edaran Ke Jabatan.baru

Arahan Operasi SPEKS Bil. 7/2015 - Pembatalan Inden Kerja / Pesanan Tempatan dan CoGSTR Selepas Kelulusan di Modul PTJ Kewangan SPEKS baru
Dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah melakukan penambahbaikan program di Modul PTJ Kewangan SPEKS iaitu Inden Kerja / Pesanan Tempatan dan CoGSTR boleh dibuat pembatalan selepas diluluskan.  Sila muat turun perihal penambahbaikan dan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan.

Pemakaian Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015 baru
Dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Pahang telah bersetuju untuk menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015 mengenai Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Perlaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maksimum. Pekeliling Perkhidmatan ini boleh  didapati dengan melayari laman web http://www.jpa.gov.my.

Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Mengurus Dan Pembangunan Tahun 2016 
Sukacita dimaklumkan Garis Panduan Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2016 telah dikeluarkan.  Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan.

Panduan Naziran SPEKS
Sukacita dimaklumkan Perbendaharaan Negeri telah mengeluarkan Panduan Naziran SPEKS.  Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan.

 

Berita Jabatan Dan Kelab

  • Tiada berita terkini buat masa ini