w3cQRCode

Malay English
  • TAHNIAH
  • tahniah
  • payslip

Hebahan

Dimaklumkan bahawa dokumentasi Nota untuk Modul Gaji (JKKK) boleh dimuat turun di http://pkn.pahang.gov.my/index.php/muat-turun/dokumentasi-speks ---> Modul Gaji JKKK baru

Arahan Operasi SPEKS Bil. 7/2015 - Pembatalan Inden Kerja / Pesanan Tempatan dan CoGSTR Selepas Kelulusan di Modul PTJ Kewangan SPEKSbaru

Dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah melakukan penambahbaikan program di Modul PTJ Kewangan SPEKS iaitu Inden Kerja / Pesanan Tempatan dan CoGSTR boleh dibuat pembatalan selepas diluluskan.  Sila muat turun perihal penambahbaikan dan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan.

Pemakaian Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015baru
Dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Pahang telah bersetuju untuk menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015 mengenai Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Perlaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maksimum. Pekeliling Perkhidmatan ini boleh  didapati dengan melayari laman web http://www.jpa.gov.my.

Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Mengurus Dan Pembangunan Tahun 2016 
Sukacita dimaklumkan Garis Panduan Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2016 telah dikeluarkan.  Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan.

Panduan Naziran SPEKS
Sukacita dimaklumkan Perbendaharaan Negeri telah mengeluarkan Panduan Naziran SPEKS.  Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan.

Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2015
Lihat Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2015 di sini.

Berita Jabatan Dan Kelab

  • Tiada berita terkini buat masa ini