w3cQRCode

Malay English
  • TAHNIAH
  • tahniah
  • payslip

Hebahan

Tuntutan Pembayaran Balik / Pelarasan / Cek / EFT Terbatal
Adalah dimaklumkan bahawa semua tuntutan pembayaran balik/pelarasan/cek/EFT terbatal hendaklah menggunakan borang yang boleh dimuat turun di menu Muat Turun --> Borang. Tuntutan yang tidak menggunakan borang ini akan ditolak. baru 1

 

Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Mengurus Dan Pembangunan Tahun 2017
Sukacita dimaklumkan Garis Panduan Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2017 telah dikeluarkan.  Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan.baru 1

 

Berita Jabatan Dan Kelab

  • Tiada berita terkini buat masa ini