w3cQRCode

Malay English
  • aduan copy
  • PKPN
  • Ke arah perakaunan
  • payslip
  • Tahun Melawat Pahang

Hebahan

Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Pahang Tahun 2016 baru 1

Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Edaran Ke Jabatan

Surat Tarikh Akhir Penghantaran Baucar Bayaran Bagi Tahun Kewangan 2016baru 1

Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Arahan Akauntan Negeri

.Surat Arahan Operasi Akauntan Negeri Bil.2 Tahun 2016baru 1

Tatacara Pelaksanaan Rekupmen Panjar Wang Runcit Secara EFT . Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Arahan Akauntan Negeri

Surat Arahan Operasi Akauntan Negeri Bil. 1 Tahun 2016 - Tatacara Pembayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan 96(a)baru 1

Sukacita dimaklumkan surat arahan ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai pengeluaran wang tunai untuk dibahagi-bahagikan.  Sila muat turun pada menu Pekeliling --> Surat Arahan Akauntan Negeri.

Tuntutan Pembayaran Balik / Pelarasan / Cek / EFT Terbatalbaru 1

Adalah dimaklumkan bahawa semua tuntutan pembayaran balik/pelarasan/cek/EFT terbatal hendaklah menggunakan borang yang boleh dimuat turun di menu Muat Turun --> Borang. Tuntutan yang tidak menggunakan borang ini akan ditolak. 

Berita Jabatan Dan Kelab

  • Tiada berita terkini buat masa ini